فراغت ٢٥ تن از کارمندان صحی در بخش تغذی

كابل، يكشنبه، ١١ سنبله ١٣٩٧ : بيست و پنچ تن از کامندان صحی که در بخش تغذی به درجه فوق لیسانس در کشور هندوستان تحصیل کرده بودند به روز شنبه دهم سنبله سال جاری، گواهینامه فراغت شان‌را طی مراسمی در تالار وزارت صحت عامه به دست آوردند.

در این مراسم داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، نماینده دفتر آغاخان و نماینده سفارت کانادا در افغانستان حضور داشتند.

این کارمندان صحی از سوی وزارت صحت عامه به کمک مالی دفتر آغاخان و سفارت کانادا در افغانستان به کشور هندوستان به مت یک سال برای آموزش در بخش تغذی فرستاده شده بودند.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور فراغت این کارمندان صحی را در راستای بهبود وضعیت تغذی در افغانستان مهم عنوان نموده گفت:« سوتغذی یکی از چالش های عمده بخش صحت می‌باشد. در افغانستان نزدیک به ٤٠ در ١٠٠ کودکان مبتلا به سوتغذی مزمن و یا قدکوتاهی می باشند. از همین رو نیاز است برای مبارزه با این چالش ظرفیت‌ کارمندان صحی در این راستا بلند برده شود

همچنان قرار است تا یک ماه دیگر ٢٥ تن از کارمندان صحی پس از سپری نمودن یک آزمون رقابتی از سوی وزارت عامه برای آموزش در بخش تغذی به کشور هندوستان نیز فرستاده شود.

Leave a Comment

More from our blog

See all posts